Je zuur base balans ligt aan de basis van je algehele gezondheid.

Als je zuur base balans verstoord is kan dit leiden tot lichamelijke ongemakken. Dit is meestal niet een kwestie van of er ongemakken ontstaan mar eerder wanneer.

Van nature is je lichamelijke pH balans licht alkalisch.

Vitale delen van je lichaam hebben meer belang bij een bepaalde pH-waarde dan minder vitale delen. Hoe specifieker de functie van een lichaamsdeel (meestal organen) en hoe hoger het belang van een bepaalde pH waarde deze heeft. Des te hoger je lichaam de prioriteit om de pH waarde te behouden.

Bloed heeft een optimale pH-waarde van pH7.35 tot 7.45. Heeft het bloed een pH van 7.21 dan is er acidose (ernstige verzuring) en bij een bloed pH-waarde van 7.0 kan men overlijden. Er is dus weinig speling in de pH-waarde van je bloed. Het heeft dan een van de hoogste prioriteiten om deze op peil te houden

Zuurbuffers slaan overtollige verzuring op.

Vanwege het belang om bepaalde lichaamsonderdelen op een bepaalde pH-waarde te
houden zal er bij een tekort aan basische bestanddelen niet voldoende zuren geneutraliseerd kunnen worden. Deze overtollige zuren worden in buffers opgeslagen in het lichaam. Wanneer er meer zuren in het lichaam achterblijven dan er uitgaan ontstaat er een zurenoverschot en spreekt men over ‘verzuring’.

Verzuring door voeding. Jicht door verzuring

Voedingstoffen en hun zuurgraad

Steeds meer voedingsliteratuur wijst ons op het belang van een evenwichtige pH-balans. Als maatstaf wordt aangehouden een dagelijkse voedingsopname van 80% Alkalische en 20% Acide voedingsstoffen tot ons te nemen. In de praktijk blijkt dat wij in onze westerse wereld per dag 60% Acide en 40% Alkalische voedingsstoffen binnen te krijgen. Tel daar stress en vervuiling bij op en wat overblijft is een eenvoudig optelsommetje met als uitkomst, een overschot aan zuren met ernstige verzuring (Acidose) tot gevolg.

Als we het over alkalische of acide voedingsstoffen hebben dan hebben we het over de
Restwaarde van de voeding na vertering. Dit is dus de zuurgraad na ‘verbranding’ in je lichaam van die producten. De chemische samenstelling geeft hierin de doorslag en niet de smaak. Zo zal een zuur smakende citroen toch een alkalische restwaarde hebben en alkaliserend werken. Bovendien zijn acide producten niet per definitie slechte producten, zo is bijvoorbeeld een zalm verzurend maar
is toch gezond.


Op internet circuleren diverse lijsten met voedingsmiddelen die aangeven
of ze verzurend zijn of juist niet. Deze lijsten willen elkaar nogal eens tegenspreken. Een van de moeilijkheden is het vaststellen van de juiste pH waarde, temeer omdat het om de restwaarde gaat na verbranding. De restwaarde kan weer afhangen van waar is het geteeld, hoe is de samenstelling van de grond, hoe is het bewaard, hoe is het bewerkt…..

Als we het over alkalische of acide voedingsstoffen hebben dan hebben we het over de
restwaarde. Dit is de zuurgraad na verbranding van die producten. De chemische samenstelling geeft hierin de doorslag en niet de smaak. Zo zal een zuur smakende citroen toch een alkalische restwaarde hebben en alkaliserend werken. Bovendien zijn acide producten niet per definitie slechte producten, zo is bijvoorbeeld een zalm verzurend maar is toch gezond. Op internet circuleren diverse lijsten met voedingsmiddelen die aangeven of ze verzurend zijn of juist niet. Deze lijsten willen elkaar nogal eens tegenspreken. Een van de moeilijkheden is het vaststellen van de juiste pH waarde, temeer omdat het om de restwaarde gaat na verbranding. De restwaarde kan weer afhangen van waar is het geteeld, hoe is de samenstelling van de grond, hoe is het bewaard, hoe is het bewerkt…..