Alkaline water met Vayuvit pH druppels

Formulier voor herroeping

 

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 Aan: Aquanizer

  • Meije 33
    2411 PH Bodegraven

m.Holsheimer@aquanizer.nl

 

  • Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: ………………………………………………*

herroept/herroepen*

  • Besteld op*/ontvangen op* ………………………………………………………………
  • Naam* ………………………………………………………….
  • Adres consument* ………………………………………………………….
  • Handtekening consument……………………………………………………

 (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

  • Datum ……………………………..

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

Algemene Voorwaarden zijn van toepassing voor het herroepen van een bestelling.

nl_NLNL